Categories
บทความรถยนต์

สายตาสัมพันธ์กับความเร็ว ฉบับแสนง่ายสไตล์ อี่ซี่

ความปลอดภัยของในการขับรถขึ้นอยู่กับว่าผู้ขับขี่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายหรือไม่และมองเห็นได้รวดเร็วขนาดไหนถ้าผู้ขับขี่ไม่เห็นสิ่งที่เป็นอันตรายก็คงไม่สามารถหลบหลีกได้

สายตาสัมพันธ์กับความเร็ว ฉบับแสนง่ายสไตล์ อี่ซี่ 

ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์

ความปลอดภัยของในการขับรถขึ้นอยู่กับว่าผู้ขับขี่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายหรือไม่และมองเห็นได้รวดเร็วขนาดไหนถ้าผู้ขับขี่ไม่เห็นสิ่งที่เป็นอันตรายก็คงไม่สามารถหลบหลีกได้ดังนั้นนอกจากความสามารถทางสายตาที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแล้วความเข้าใจในเรื่องการใช้สายตาก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด มีเรื่องที่น่ารู้ดังต่อไปนี้ครับ

การมองเห็นความสามารถของ ตาคนปกติขณะอยู่กับที่จะมองเห็นภาพในลักษณะกรวยจอกว้างมีขอบเขตทำมุม ๑๒๐-๑๖๐องศาเมื่อมีการเคลื่อนที่ขอบเขตของการมองเห็นชัดเจนจะลดลงเพราะฉะนั้นยิ่งเราขับรถเร็วมากเท่าใด โอกาสในการมองเห็นทาง รถ คน สัตว์ ฯลฯก็ย่อมจะน้อยลงไปเรื่อยๆ ถ้าขับเร็วมากๆ ก็จะเห็นแต่ท้ายรถคันหน้าเท่านั้นสำหรับความคมชัดของภาพที่ตามองเห็นได้ชัดที่สุดจะอยู่ในพื้นที่รูปกรวย ๓-๕องศาและความคมชัดที่มองเห็นได้รองลงมาจะอยู่ในพื้นที่รูปกรวย ๑๐-๑๒องศาในช่วงที่เลยพิกัดนี้ออกไป ความชัดเจนของภาพจะลดน้อยลงไป

สภาพการมองเห็นในเวลากลางคืนของคนขับรถถ้ามีแสงสว่างเข้าตาจากรถที่แล่นสวนมาหรือจากการสะท้อนของกระจกมาเข้าตา จะทำให้เกิดการพร่ามัวชั่วขณะหนึ่งซึ่งตาของมนุษย์จะต้องใช้เวลาในการปรับขยายหรือหดม่านตาโดยถ้าเป็นกรณีผ่านจากที่มืดออกสู่ที่สว่างจะใช้เวลาปรับตัวประมาณ๓วินาที และถ้าผ่านจากที่สว่างเข้าสู่ที่มืดใช่เวลาปรับตัวประมาณ ๖วินาที

รู้อย่างนี้แล้วก็ระมัดระวังในการขับรถกันดีๆ ทางที่ดีที่สุดก็อย่าขับรถเร็วเกินกำหนด ดีกว่า นอกจากจะผิดกฎจราจรแล้วยังเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอีกด้วยครับ

แนะนำโดย แหล่งรวบรวมบทความเกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *