Categories
ประกันภัยรถยนต์

5 ประกันภัยที่ควรทำ เพื่อที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเรา และคนที่เรารัก ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

บทความรถยนต์
บทความประกันภัย 5ประการ

5 ประกันที่ควรทำ

ประกันชีวิต รอบตัวนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง คุณน่าจะให้ความสำคัญกับการทำ ประกัน ชีวิตมากเข้าไว้ เพราะการทำประกันชีวิตก็คือการวางแผนป้องกันความเสี่ยงภัยด้านรายได้ในอนาคต ข้างหน้า ที่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่ แน่นอน จริงอยู่วันนี้คุณอาจจะยังมีหน้าที่การงาน มีเรี่ยวแรงเพียงพอที่จะทำมาหากิน มีรายได้ที่เลี้ยงดูครอบครัวได้ ส่วน ประกันรถยนต์ สำหรับผู้ที่มีรถยนต์เป็นสมบัติส่วนตัวนั้นควรจะมีไว้ เพราะจะทำให้คุณอุ่นใจได้ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุประกันก็จะช่วยคลี่คลาย เรื่องยุ่งยากไปได้ระดับหนึ่ง โดยการเลือกบริษัท

แต่วันข้างหน้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุชีวิตขึ้นกับคุณ การทำประกันชีวิตจึงช่วยรับมือกับเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ข้อสำคัญช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรมีไว้ แม้ทุกวันนี้บริษัทหลายแห่งจะมีสวัสดิการที่ดูแลค่ารักษาพยาบาลให้พนักงาน ไว้อยู่แล้ว

แต่ก็อาจไม่เพียงพอที่รับมือกับภาระค่าใช้จ่ายที่มีโอกาสเกิดขึ้น ยิ่งคนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปควรจะทำประกันสุขภาพ ซึ่งการทำประกันสุขภาพนั้นจะประกอบด้วยความคุ้มครองหลายอย่าง เช่น ค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นหลักสำคัญที่ควรมีไว้ โดยค่ารักษาพยาบาลควรจะครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ และเกิดจากอุบัติเหตุ จะประกอบไปด้วย ค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร ค่าเอกซเรย์ ค่าแล็บ ค่าห้องผ่าตัด ค่าผ่าตัด และค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุและเป็นคนไข้นอกที่ไม่ได้นอนโรง พยาบาล ซึ่งก็จะมีกำหนดวงเงินสูงสุดต่อครั้งเอาไว้

ประกันบ้าน เพราะบ้านเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่มีค่าและสำคัญมาก แต่ไม่ว่าเราจะมั่นใจแค่ไหนก็อาจจะถูกบุกรุกคุกคามได้หลายรูปแบบ เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวัง,ลมพายุ,อุบัติเหตุจากยานพาหนะ,อัคคีภัย เป็นต้น โดยประกันภัยบ้านบางประเภทไม่เพียงคุ้มครองบ้านเท่านั้นแต่ยังรวมถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลด้วยซึ่งมีหลายระดับให้คุณได้เลือกใช้

4 ประกันภัยที่ควรทำ

ปัจจุบันนี้รอบๆ ตัวเรานั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง โดยอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้เสมอ จึงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการเกิดบริษัทประกันภัยขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงภัยด้านรายได้ในอนาคต หากวันใดวันหนึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด คุณอาจได้รับบาดเจ็บไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว การทำประกันชีวิต จะช่วยให้คุณรับมือกับเรื่องร้ายๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ และ ประกันสุขภาพ ก็เป็นประกันอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรมีไว้ ถึงแม้บริษัทที่เราได้ปฏิบัติงานอยู่จะมีสวัสดิการและประกันสังคมที่ดูแลในเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานไว้อยู่แล้ว แต่ก็อาจไม่เพียงพอที่จะรับมือกับภาระค่าใช้จ่าย

ซึ่งการทำประกันสุขภาพนั้นจะประกอบด้วยความคุ้มครองหลายอย่าง เช่น ค่ารักษาพยาบาล โดยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลควรจะครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ และเกิดจากอุบัติเหตุ ไปจนถึงครอบคลุม ค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร ค่าเอกซเรย์ ค่าแล็บ ค่าห้องผ่าตัด ค่าผ่าตัด และค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุและเป็นคนไข้นอกที่ไม่ได้นอนโรงพยาบาล ซึ่งทางบริษัทประกันจะมีการกำหนดวงเงินสูงสุดในการรักษาในแต่ละครั้ง ประกันบ้าน ก็เป็นอีกประกันหนึ่งที่ควรทำ

เพราะบ้านเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่มีค่าและสำคัญมาก บางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อาจจะถูกบุกรุกคุกคามหลากหลายรูปแบบ เช่น การถูกโจรกรรมทรัพย์สิน,ลมพายุ,อุบัติเหตุจากยานพาหนะ,อัคคีภัย เป็นต้น โดยประกันภัยบ้านบางประเภทไม่เพียงแต่คุ้มครองเฉพาะตัวบ้านเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทรัพย์สินภายในบ้านอีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำประกันภัยกับบริษัทประกันว่ามีการตกลงความคุ้มครองกันอย่างไร และประกันสำหรับผู้ที่มีรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรมีไว้ ซึ่งรถยนต์ถือเป็นสมบัติอีกชิ้นหนึ่งที่มีราคาสูงและถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ดังนั้น ประกันภัยรถยนต์ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้คุณอุ่นใจได้ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุทาง บริษัทประกัน ก็จะช่วยคุณคลี่คลาย เรื่องยุ่งยากไปได้ระดับหนึ่ง

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *